صلح پرواز میانمار نیروی هوایی روز چهارشنبه

صلح: پرواز میانمار نیروی هوایی روز چهارشنبه نیروی دریایی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بحران بازار طلا ناشی از عنوان برجام است ، زیاد کردن قیمت سکه توجیه اقتصادی ندارد

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:مهم ترین عامل بیرونی که این روزها بر بازار طلای کشور عزیزمان ایران اثرگذاشته هست، عنوان برجام و نزدیک شدن به موعد تمدید آن از سوی دول

بحران بازار طلا ناشی از عنوان برجام است ، زیاد کردن قیمت سکه توجیه اقتصادی ندارد

زیاد کردن قیمت سکه توجیه اقتصادی ندارد/ بحران بازار طلا ناشی از عنوان برجام است

عبارات مهم : بازار

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:مهم ترین عامل بیرونی که این روزها بر بازار طلای کشور عزیزمان ایران اثرگذاشته هست، عنوان برجام و نزدیک شدن به موعد تمدید آن از سوی دولت امریکا است.

بحران بازار طلا ناشی از عنوان برجام است ، زیاد کردن قیمت سکه توجیه اقتصادی ندارد

از ماه ها پیش مدیر جمهوری امریکا تهدیدات خود را درخصوص خروج از برجام رسانه ای کرده است و اکنون که به این موعد نزدیک می شویم، هیجان بازار زیاد کردن یافته هست. توصیه ای که دراین خصوص باید به آن اشاره کرد این است که با تقویت زیرساخت های صنعتی و تولیدی کشور، میزان اثرپذیری اقتصاد کشور عزیزمان ایران از این عوامل بیرونی که تحت کنترل نیستند نیز کم کردن خواهد یافت.

اما درخصوص عواملی که از داخل کشور به رشد قیمت ها در بازار طلا منجر شده است هست، تحلیل اقتصادی و منطقی نمی توان ارائه داد. در بازاری که در مدت کوتاهی قیمت سکه از محدوده 1.7 میلیون تومان به 2.1 میلیون تومان زیاد کردن یافته هست، تحلیل اقتصادی جایگاه چندانی ندارد و زیاد این هیجانات است که بازار را به پیش می برد.

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:مهم ترین عامل بیرونی که این روزها بر بازار طلای کشور عزیزمان ایران اثرگذاشته هست، عنوان برجام و نزدیک شدن به موعد تمدید آن از سوی دول

این درحالی است که دولت از 21 فروردین ماه امسال با اجرای سیاست یکسان سازی قیمت دلار طرح های مختلفی جهت ساماندهی بازار ارز و بازار موازی آن یعنی سکه در دست اجرا دارد که باید منتظر به ثمر رسیدن آنها بود. بنابراین درشرایط فعلی که هنوز این سیاست ها به نتیجه نرسیده است هرگونه تحلیلی اعتبار کافی ندارد و به همین علت باید به دولت وقت داد تا با پیش بردن سیاست های خود در آینده ای نزدیک آن را به نتیجه برساند.

درشرایطی که بازار سکه و طلا با نوسانات شدید قیمتی مواجه می شود به طور معمول بعضی از مردم جهت کسب سود یا حفظ ارزش دارایی های خود جهت خرید سکه و طلا اقدام می کنند.

این درحالی است که هیچ ضمانتی جهت اینکه خریداران طلا و سکه در آینده به سود برسند وجود ندارد و درصورتی که اوضاع عوض کردن کند به طور قطع آنها متضرر خواهند شد.

واژه های کلیدی: بازار | سیاست | امریکا | اقتصادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs