صلح پرواز میانمار نیروی هوایی روز چهارشنبه

صلح: پرواز میانمار نیروی هوایی روز چهارشنبه نیروی دریایی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی موضع احمدتوکلی در باره سلفی موگرینی،زشت تر از کار نمایندگان بود

آفتاب یزد نوشت:قضیه سلفی با موگرینی،بهانه ای است که این روزها، جناح اصولگرا به دست آورده، تا به حمله علیه نمایندگان اصلاح طلب بپردازد ،آن هم به خاطر آنکه تنی چ

موضع احمدتوکلی در باره سلفی موگرینی،زشت تر از کار نمایندگان بود

موضع احمدتوکلی در باره سلفی موگرینی،زشت تر از کار نمایندگان بود

عبارات مهم : اصلاح طلب

آفتاب یزد نوشت:قضیه سلفی با موگرینی،بهانه ای است که این روزها، جناح اصولگرا به دست آورده، تا به حمله علیه نمایندگان اصلاح طلب بپردازد ،آن هم به خاطر آنکه تنی چند از این نمایندگان سلفی بگیر از فراکسیون امید هستند .

موضع احمدتوکلی در باره سلفی موگرینی،زشت تر از کار نمایندگان بود

تلاش اصولگرایان در القای این که همه سلفی بگیران اصلاح طلبند، در حالی است که تصویرهای نشان می دهد، نه از یک جناح خاص بلکه مجموعه ای از فراکسیون امید، اصولگرایان رهروان ولایت و ولایی در تصویر با موگرینی مشاهده می شوند.

اما استفاده از لفظ ها ی تند اصولگرایان نسبت به نمایندگان سلفی بگیر حاکیاز آن است که این عده می خواهند سلفی بگیران را تنها اصلاح طلبان معرفی کنند و ازهمین روست که سرکوفت ها یشان تمامی ندارد.

آفتاب یزد نوشت:قضیه سلفی با موگرینی،بهانه ای است که این روزها، جناح اصولگرا به دست آورده، تا به حمله علیه نمایندگان اصلاح طلب بپردازد ،آن هم به خاطر آنکه تنی چ

نمونه این حمله کنندگان، احمد توکلی است که آنچنان واژه ها یی گزنده در گفته ها یش به کار برده که باید آن را به مراتب زشت تر و دور از ارزش تر از سلفی گرفتن با موگرینی دانست. توکلی که به خیال خود می تواند ماجرای اخیر تحلیف را پتکی بر سر اصلاح طلبان کند در توئیتی نوشته است:” اگر به این معدود بی شرم سلفی بگیر مجلس بگوییم خاک بر سرتان، خاک ازاین سفله ها عارش می آید و شکوه به خدامی برد ” توهین آشکار توکلی و لفظ زشت او به عنوان یک نماینده سابق مجلس، اگرچه بی سابقه هست، ولی او تنها کسی نیست که اکنون بر این دریای پر آشوب، موج سواری می کند.

واژه های کلیدی: اصلاح طلب | احمد توکلی | اصولگرایان | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs