صلح پرواز میانمار نیروی هوایی روز چهارشنبه

صلح: پرواز میانمار نیروی هوایی روز چهارشنبه نیروی دریایی اخبار حوادث

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی آیا روند کنترل اتفاقات در رویا امکان‌پذیر است؟

یک محقق در استرالیا موفق به کشف راهی شده است است که افراد بتوانند با استفاده از آنها روند خواب دیدنشان را تحت کنترل خود درآورند. 

آیا روند کنترل اتفاقات در رویا امکان‌پذیر است؟

آیا روند کنترل اتفاقات در رویا امکان پذیر است؟

عبارات مهم : کابوس

یک محقق در استرالیا موفق به کشف راهی شده است است که افراد بتوانند با استفاده از آنها روند خواب دیدنشان را تحت کنترل خود درآورند.

به گزارش ایسنا و به نقل از تک تایمز، در تحقیق دکتر “دنهلم آسپی”(Denholm Aspy) مفق شده است است به سه تکنیک موثر در کنترل جریان خواب دیدن دست یابد.

آیا روند کنترل اتفاقات در رویا امکان‌پذیر است؟

رویای براق یا رویای آگاهانه (به انگلیسی: Lucid Dream) به رویایی اطلاق می شود که رویابین در آن از این واقعیت که در حال رویا دیدن هست، آگاه می شود. در رویای براق رویابین همچنان توانایی کنترل محیط فیزیکی را ندارد ولی بصورت آگاهانه روی رویا کنترل دارد و می تواند صحنه را به میل خود عوض کردن دهد. به همین علت بسیاری از فانتزی ها و غیرممکن ها می توانند قابل تجربه باشند.

مغز کسانی که رویای براق را تجربه می کنند، مقدار بسیار بیشتری از باند بسامد beta-1 را که حدود ۱۳ الی ۱۹ هرتز است را بطور فعال تجربه می کند که منجر به فعال شدن قوه هوشیاری و آگاهی در لوب آهیانه ای مغز (parietal lobes) است که درنهایت منجر به تجربه رؤیای براق می شود.

یک محقق در استرالیا موفق به کشف راهی شده است است که افراد بتوانند با استفاده از آنها روند خواب دیدنشان را تحت کنترل خود درآورند. 

شک هایی که در حین تحقیق در مورد این پدیده به وجود آمده اند مبنی بر اینکه رویای براق حالت خواب نیست ولی چون همچنان عدم توانایی ارادی درکنترل محیط فیزیکی برفرد غالب است می توان گفت قسمتی از خواب هست، یا به نوعی بیداری مختصر هست. رؤیای براق به وسیله دانشمندان متفاوت در وقت های متفاوت مورد مطالعه علمی قرار گرفته است و با تمرینات خاصی قابل دسترسی است.

رویابینی آگاهانه یا رؤیای براق جهت افرادی که از کابوس زحمت می برند می تواند بسیار بافایده باشد. مطالعه ای در سال ۲۰۰۶ نشان داد که درمان با رویابینی آگاهانه می تواند در صورتی که روی تکنیک ها و تمرینات مهارت کامل پیدا شده است باشد بافایده واقع شود. اگرچه مشخص نشد که دقیقا کدام بخش از رویابینی آگاهانه باعث اصلاح بیماران شود ولی به هر حال نتیجه کلی آزمایش موفقیت آمیز بوده است.

روانشناس استرالیایی به نام میلان کولیک نه تنها از رؤیای براق جهت درمان کابوس بیماران خود استفاده کرد بلکه توانست میزان افسردگی را نیز در آنها کم کردن دهد. کولیک متوجه شد که مکالمات درمانی با شخصیت های رؤیا و درک محتوای خواب براق می تواند نتیجه های درمانی شگفت انگیزی به همراه بیاورد.

آیا روند کنترل اتفاقات در رویا امکان‌پذیر است؟

روانشناسان بسیاری رؤیای آگاهانه را به عنوان راهی جهت درمان بعضی پرسشها معنوی و روانی به کار برده اند. مشخص نیست که کم کردن این پرسشها مربوط به آگاه شدن در رؤیا است یا به علت عوض کردن صحنه های آن است.

آزمایشی که به وسیله گروهی از محققان در سال ۲۰۰۶ انجام شده است صحت اثر رؤیای براق را بر روی کسانی که از کابوس شدید زحمت می برند بررسی کرد که در انتها مشخص شد که میزان تکرار کابوس در بیماران کم کردن چشمگیری داشته است.

یک محقق در استرالیا موفق به کشف راهی شده است است که افراد بتوانند با استفاده از آنها روند خواب دیدنشان را تحت کنترل خود درآورند. 

در آزمایشی دیگر آنها این روش را بر روی هشت بیمار که آموزش های یک ساعته تمرینات رویابینی را دریافت کرده اند به کار بردند. نتیجه های نشان داده که نه تنها میزان کابوس کم کردن یافته بلکه کیفیت خواب نیز زیاد کردن پیدا کرده است.

حال تحقیقات دکتر آسپی که یکی از اعضای دانشکده روانشناسی دانشگاه آدلاید استرالیاست، پا را یک قدم فراتر از تمام این دستاوردها گذاشته است و وی اعتقاد است می توان با استفاده از تکنیک های تازه او رویابینی آگاهانه را بیش از پیش تقویت کرد.

آیا روند کنترل اتفاقات در رویا امکان‌پذیر است؟

این تکنیک ها بر روی 169 نفر مورد آزمایش قرار داده شد که طی آن 47 نفر موفق شدند هر سه تکنیک را با هم تلفیق کنند.

براساس نتیجه های انتشار یافته از این تحقیقات، افزادی که موفق شدند هر سه تکنیک را با هم اعمال کنند طی یک هفته قیمت رشد 17 درصد را تجربه کردند و 50 درصد کل شرکت کنندگان موفق شدند پنج دقیقه بعد از به خواب رفتن یک رویای آگاهانه ببینند.

در تکنیک اول شرکت کنندگان به بررسی محیط پیرامونی خود می پردازند و چند بار در روز بررسی می کنند که رویا دیده اند یا نه.

در دومین تکنیک شرکت کنندگان بعد از برخاستن از پنج ساعت خواب، تلاش می کنند مدت کمی بیدار بمانند و سپس بخوابند و وارد حالت حرکت سریع چشم ها(REM) شوند.

این حالت همان حالتی است که فرد در خواب به سر می برد ولی می داند که در حال رویا دیدن است.

سومین تکنیک مشمول بر القای ذهنی دیدن خواب آگاهانه هست. در این روش شرکت کنندگان بعد از بیدار شدن از خواب مجددا مدتی را بیدار می مانند و با دریافت القاهای هیپنوتیزم مانند و تکرار آنها به خواب می روند.

برای مثال فرد با خود تکرار می کند که دفعه بعدی که من خواب می بینم می فهمم که این یک رویاست.

دکتر آسپی در حال حاضر قصد دارد بر روی این تکنیک ها کار کند تا بتواند تاثیر آنها را زیاد کردن دهد.

رویای آگاهانه که به رویای صادقه هم معروف هستند در فرهنگ های متفاوت همواره موجود بوده است و بسیاری از راهبان بودایی، معبران خواب در تاریخ و روانشناسان به بررسی این خواب ها پرداخته اند.

واژه های کلیدی: کابوس | کنترل | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs